Ceilidh with Sir Sean Connery at Ghillie Dhu a9 June 2010

Ceilidh at Ghillie Dhu with Sir Sear Connery

Ceilidh at Ghillie Dhu with Sir Sear Connery

Ceilidh at Ghillie Dhu in Edinburgh, 19 June 2010. Photograph: Edinburgh International Film Festival 2010.

View on Flickr →

 • Ceilidh at Ghillie Dhu with Sir Sear Connery
 • Ceilidh at Ghillie Dhu with Sir Sear Connery
 • Ceilidh at Ghillie Dhu with Sir Sear Connery
 • Ceilidh at Ghillie Dhu with Sir Sear Connery
 • Ceilidh at Ghillie Dhu with Sir Sear Connery
 • Ceilidh at Ghillie Dhu with Sir Sear Connery
 • Ceilidh at Ghillie Dhu with Sir Sear Connery
 • Ceilidh at Ghillie Dhu with Sir Sear Connery
 • Ceilidh at Ghillie Dhu with Sir Sear Connery
 • Ceilidh at Ghillie Dhu with Sir Sear Connery
 • Ceilidh at Ghillie Dhu with Sir Sear Connery
 • Ceilidh at Ghillie Dhu with Sir Sear Connery
 • Ceilidh at Ghillie Dhu with Sir Sear Connery
 • Ceilidh at Ghillie Dhu with Sir Sear Connery
 • Ceilidh at Ghillie Dhu with Sir Sear Connery
 • Ceilidh at Ghillie Dhu with Sir Sear Connery
 • Ceilidh at Ghillie Dhu with Sir Sear Connery